LISTA BADAŃ KONTROLNYCH DO WYKONANIA RAZ W ROKU

BADANIA LABORATORYJNE JAKIE NALEŻY WYKONAĆ RAZ W ROKU

💉Badania profilaktyczne mają za zadanie wykrycie nawet najdrobniejszych nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na wczesne etapy rozwoju wielu chorób.

🧬Wiele schorzeń potrafi rozwijać się przez bardzo długi czas bez wywoływania objawów chorobowych.

LISTA BADAŃ DO WYKONANIA:

Morfologia z rozmazem – pobierana 12h od ostatniego posiłku

ocenia morfologiczna może być rozpoczęciem diagnostyki choroby praktycznie każdego układu, wykonywana jest też w celach profilaktycznych, gdyż wiele schorzeń, zanim wykaże objawy dostrzegalne dla pacjenta, objawia się zmianami właśnie w wynikach tego badania.
W skład badania morfologii z rozmazem wchodzą pomiary następujących parametrów:
• stężenie hemoglobiny
• hematokryt
• liczba płytek krwi
• liczba leukocytów (z podziałem na 5 populacji)
• liczba erytrocytów
• wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV – średnia objętość krwinki czerwonej, MHC – średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, MCHC – średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych
Wyniki morfologii krwi pozwalają wykryć takie zaburzenia jak niedokrwistość, infekcje, stany zapalne, czy nowotwory i wiele innych.

Żelazo i ferrytyna

Pierwszym testem oceniającym niedobór żelaza jest stężenie ferrytyny w surowicy krwi. Ferrytyna określa wielkość zapasów żelaza w organizmie, obniżone jej stężenie wskazuje na zubożenie puli magazynowej żelaza. Stężenie ferrytyny jako białka ostrej fazy podwyższone jest w stanach zapalnych, uszkodzeniach tkanek, chorobach wątroby i nowotworach.

Wątroba: AST, ALT, GGTP, ALP

AST – wskaźnik martwiczego uszkodzenia wątroby i alkoholowej choroby wątroby. Zwiększenie AST występuje w ostrym zapaleniu wątroby, uszkodzeniu mięśni szkieletowych, zawale serca, mononukleazie zakaźnej, cholestazie i ostrej niewydolności nerek.
ALT – wzrost aktywności ALT świadczy o uszkodzeniu wątroby, mięśni szkieletowych i serca.
GGTP – aktywność GGTP wzrasta w przypadku upośledzenia transportu żółci, w przypadku ostrych i przewlekłych chorobach wątroby, dróg żółciowych i trzustki, po spożyciu alkoholu, podczas zażywania barbituranów, leków przeciwpadaczkowych i estrogenów
ALP – aktywność ALP zwiększa się w przypadku chorób wątroby, nadczynności tarczycy, chorób nowotworowych. Natomiast niska aktywność tego enzymu świadczy o ciężkim uszkodzeniu wątroby w przebiegu choroby Wilsona, niedoborze witaminy B12, niedoczynności tarczycy i niedoborem cynku

Kwas moczowy

Podwyższona wartość kwasu moczowego (hiperurykemia) zazwyczaj występuje u osób otyłych, co predysponuje do odkładania się moczanu sodu w tkankach i narządach i do rozwoju dny moczanowej. Ponadto wysokie stężenie kwasu moczowego występuje w niewydolności nerek, przy rozpadzie guza u chorych poddanych chemioterapii, przy leczeniu diuretykami i salicylanami, w niedoczynności tarczycy, nadczynności przytarczyc, zatruciu ołowiem i alkoholem.

Panel lipidowy: cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG

Zaburzenia lipidowe należą do najczęściej występujących, modyfikowalnych czynników ryzyka chorób metabolicznych i układu sercowo-naczyniowego.

Poziom witaminy D

Niedobór witaminy D sprzyja występowaniu cukrzycy, chorób zapalnych i autoimmunologicznych, schorzeń układu krążenia i niektórych nowotworów, a także depresji.

Homocysteina

Wynik poniżej 6 mol/ml oznacza problem z trawieniem białek. Wynik powyżej 8 mol/ml świadczy o nadmiarze, a więc o zwiększonym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych, chorobach neurologicznych i depresji, a także o zwiększonym ryzyku chorób nowotworowych. Przy nadmiarze homocysteiny powinno się włączyć suplementację witamin B2, B6, B 12, B9.

Poziom witaminy B12 (Krew lub Mocz – Kwas MMA)

Niedobór przyczynia się do zaburzeń układu krwiotwórczego (niedokrwistość megaloplastyczna) oraz uszkodzenia układu nerwowego (depresja, osłabienie pamięci, bóle głowy, brak orientacji) i schorzeń neurologicznych (atrofia mózgu, apatia, demencja, neuropatia, psychozy).

TSH, FT3, FT4 + USG tarczycy raz na 2 lata, przeciwciała antyTPO, antyTG, antyTSHR

Pozwalają ocenić pracę tarczycy względem niedoczynności lub nadczynności, a także występowanie stanu przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy Hashimoto.

CRP

Białko ostrej fazy, marker stanu zapalnego w wyniku infekcji bakteryjnych lub martwicy, czasem osteoporozy.

Mocznik, Kreatynina, EGFR

Podwyższone stężenie mocznika może wystąpić w stanach odwodnienia lub wskazywać na zaburzenia wydolności nerek. Zmniejszony mocznik/kreatynina może świadczyć o zmniejszonym katabolizmie białek i towarzyszy ostrej martwicy cewek nerkowych.

Fosfataza alkaliczna (ALP)

Aktywność ALP zwiększa się w przebiegu pierwotnych i wtórnych chorób kości, chorobach wątroby przebiegających z zastojem żółci.

Glukoza i insulina na czczo, krzywa insulinowa

Insulinooporność, ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 i innych chorób metabolicznych, chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie moczu z osadem

Choroby nerek i dróg moczowych. Obecność mioglobiny może świadczyć o uszkodzeniu mięśni szkieletowych.

🔬 Wykonywanie regularnie raz w roku wymienionych badań jest niesamowicie ważne. Nasze ciała wymagają przeglądu podobnie jak samochód, który użytkujemy. Musimy o nie dbać i szybko reagować, gdy wymaga tego dany narząd naszego ciała.

‼️ Często wystarczy modyfikacja sposobu odżywiania i uzupełnienie niedoborów witamin i mikroelementów odpowiednią suplementacją, a czasami wymagana jest konsultacja lekarska i wdrożenie leczenia.🧑‍⚕️

‼️ Ważna jest szybka reakcja, gdy dany narząd nie działa tak jak powinien.

‼️ Pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu się do badań. Jest to ważne, żeby wyniki były wiarygodne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Dbajmy o siebie. Dbajmy o zdrowie.