KONSULTACJE DIETETYCZNE

PIERWSZA KONSULTACJA (60 MINUT)

KONSULTACJA KONTROLNA (30 MINUT)