pierwsza konsultacja dietetyczna

Głównym celem pierwszej konsultacji dietetycznej jest wywiad zdrowotno-żywieniowy i poznanie pacjenta dietetycznego, jego potrzeb i możliwości. W przeprowadzeniu wywiadu pomocny jest kwestionariusz ankiety, który pacjent otrzymuje na adres e-mail, a następnie uzupełniony kwestionariusz ankiety przynosi na wizytę. W czasie wizyty pacjent poddawany jest profesjonalnemu badaniu metodą BIA, która umożliwia pozyskanie danych na temat masy i składu ciała pacjenta, typu budowy ciała i umożliwia poznanie wieku metabolicznego. Pacjent otrzymuje informacje czy jego organizm posiada dostateczną ilość tkanki mięśniowej w poszczególnych częściach ciała, jakie jest jego zapotrzebowanie kaloryczne, jaka powinna być jego optymalna masa ciała. Wynik pomiaru masy i składu ciała zawiera kilkanaście danych przedstawionych graficznie w zrozumiały sposób dla każdego pacjenta. 

Następnie na podstawie tych wszystkich informacji dietetyk zaleca listę badań laboratoryjnych do wykonania, pomocnych w ułożeniu odpowiedniego programu żywieniowego. Wyniki pacjent dietetyczny dostarcza przed drugą wizytą.

Wizyta obejmuje:

Możliwość przeprowadzenia konsultacji w domu pacjenta

Masz pytanie?

Skontaktuj się ze mną!